Menu

Onze diensten

 

» Verzorgen administraties

» Loonadministratie

» Opstellen jaarrekening

» Belastingzaken

» Horizontaal toezicht 

Lid van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen

Horizontaal toezicht


De laatste jaren heeft de Belastingdienst door de snelle groei van het aantal ondernemers in de MKB (vooral ZZP-ers) en daarmee door gebrek aan personeel weinig belastingcontroles (of boekenonderzoek) uitgevoerd. Door middel van horizontaal toezicht wil men daar verandering in brengen. Enerzijds wil men tijd vrij maken door belastingplichtigen, waarvan men weet dat die een aanvaardbare aangifte indienen, te vrijwaren van controle, om anderzijds die vrijgemaakte tijd te benutten aan meer controlebezoek bij belastingplichtigen waarvan men niet de garantie heeft dat er een aanvaardbare aangifte is ingediend. Hier komt nog bij dat de Belastingdienst er door middel van onderzoek is achter gekomen dat 85% van de ondernemers graag zekerheid wil over de ingediende aangifte, dus geen kans op belastingcontrole en naheffingsaanslagen (en boeten).

Voor de garantie dat er een aanvaardbare aangifte wordt ingediend, heeft de Belastingdienst horizontaal toezicht ingesteld. Uitgangspunten van horizontaal toezicht zijn: wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. Onze brancheorganisatie NOAB heeft hiervoor met de Belastingdienst een convenant afgesloten. De doelgroep van dit convenant is de ZZP'-er.

In het kort komt het hierop neer dat bij de belastingplichtigen waarmee een dergelijke overeenkomst is afgesloten, geen geplande belastingcontroles meer zullen plaatsvinden gedurende de periode van de overeenkomst.

In plaats van een boekenonderzoek door de Belastingdienst bij de belastingplichtige, wordt de werkwijze van de belastingconsulent, dus van ons als administratiekantoor, door de Belastingdienst gecontroleerd. Om dat goed te kunnen controleren moeten wij, tijdens het opstellen van de jaarrekening en aangiften, een aantal zaken vastleggen. Indien de werkwijze van ons in orde is, wordt daarmee door de Belastingdienst verondersteld dat alle belastingaangiften van de betrokken belastingplichtige(n) aanvaardbaar zullen zijn. Over discussiepunten vindt vooraf overleg plaats met de Belastingdienst. Ingezonden aangiften zullen dan binnen 6 weken definitief worden vastgesteld. Nu is het nog zo dat de definitieve vaststelling van een aanslag wel een jaar op zich kon laten wachten.

Al met al levert dit voor u als belastingplichtige, naast zekerheid, ook kostenbesparing op.

Horizontaal toezicht is heel goed vergelijkbaar met de APK voor de auto:

» Ons kantoor is er voor gecertificeerd, evenals een garage dat is voor het verrichten van de APK.

» Wij moeten, evenals een APK-keurmeester, een checklist afwerken. Hiermee leggen wij vast dat de administratie juist is ingevoerd en de jaarrekening en aangiften juist zijn samengesteld.

» Bij APK kan de keurmeester steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Voor die steekproef kan uw auto worden gebruikt. Verder worden er geen tussentijdse controles op uw auto gedaan. Zo gaat het ook met aangiften die wij indienen. U krijgt geen belastingcontrole (de aangifte wordt niet gecontroleerd op het moment dat die wordt ingediend en ook niet achteraf), maar uw administratie, jaarrekening en aangiften kunnen wel gebruikt worden als ons kantoor steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of onze werkwijze correct is.

Meer informatie over horizontaal toezicht kunt u vinden op de website van de belastingdienst. Op de site van de Belastingdienst vindt u ook de folder 'Horizontaal toezicht biedt ondernemers meer zekerheid'.

Ons kantoor neemt deel aan horizontaal toezicht via het koepelconvenant van NOAB en Belastingdienst.

Het tekenen van de deelnameverklaring door ons en de Belastingdienst op 10 januari 2012 was voor ons een belangrijk moment. Daar is in de Lunterse Krant ook publiciteit aan gegeven (zie krantenartikel).


CB administratiekantoor - Hoofdweg 183 - 6744 WK Ederveen - Tel. (0318) 575 108
KvK nummer: 76869806 - BTW nr. : NL.8608.17.866.B.01
 

Zoekresultaat